Oorcorrectie

Oorcorrectie

Een oorcorrectie (= otoplastie) wordt vooral uitgevoerd om "afstaande" oren dichter tegen het hoofd te plaatsen. Sommige kinderen met afstaande oren worden geplaagd door hun klasgenootjes. Ook als volwassene kan een oorcorrectie gewenst worden, zij het eerder uit praktische en/of esthetische overwegingen. Alleen door een heelkundige ingreep kunnen we de stand van de oorschelpen verbeteren. Soms is enkel een nzijdige correctie noodzakelijk maar, meestal is het nodig beide zijden te corrigeren. Aangezien we het groeiproces van het kraakbeen in de oorschelp niet mogen schaden, kan deze ingreep maar uitgevoerd worden vanaf de leeftijd van 5 tot 6 jaar. Het gaat hier niet om een zware of langdurige ingreep, maar het sculpteren van mooie en vooral "natuurlijke" oorschelpen is niet steeds eenvoudig.

De operatietechniek is dezelfde bij kinderen als bij volwassenen, maar volwassenen hebben nadien vaak meer pijn. Er zal normalerwijze geen opvallend litteken blijven. Kinderen opereren we altijd onder een lichte algemene verdoving, volwassenen kunnen eventueel kiezen voor een plaatselijke verdoving. Er is geen overnachting in het ziekenhuis noodzakelijk. Na een plaatselijke verdoving kan men zelfs onmiddellijk naar huis. We brengen meestal een beschermend verband aan, voor 3 tot 5 dagen. Plan dus best deze ingreep in een schoolvakantie, of voorzie enkele dagen werkverlet.

Het ziekenfonds voorziet een tussenkomst bij deze operatie, onafhankelijk van de leeftijd van de patient.