Voorbereiding

Voorbereiding

Consultatie

Tijdens de consultatie luistert de plastisch chirurg naar uw wensen en vragen. Wanneer de chirurg een ingreep voorstelt, zal u informatie krijgen over het verloop, het verwachte resultaat, de mogelijke risico's, en de praktische en financiële implicaties van deze ingreep. Het kan nuttig zijn documenten over uw persoonlijke medische voorgeschiedenis mee te brengen. Vermeld ook eventuele medicatie die u neemt.

Indien u een ingreep plant zullen soms enkele vooronderzoeken noodzakelijk zijn (bloedanalyse, elektocardiogram, röntgenfoto van de longen, mammografie, ...). Voor enkele ingrepen moet de tussenkomst vanwege de mutualiteit aangevraagd worden : dit aanvraag-formulier krijgt u dan ook mee.

De consultaties gaan door in het Imeldaziekenhuis, ofwel in de private praktijk in Putte. Adressen en afspraakmogelijkheden vindt u op de contactpagina.

Algemene Richtlijnen 

Aspirine (= acetylsalicylzuur) voorkomt de vorming van bloedklonters en verhoogt bijgevolg de kans op nabloeding bij een heelkundige ingreep. U neemt dus best vanaf 2 weken voor de ingreep geen aspirine of –combinatiepreparaten meer in (aspirine, aspegic, aspro, despril, segergine, asaflow, acenterine, enz.), tenzij dit noodzakelijk is voor uw gezondheid. Ook producten zoals: ticlid, plavix, persantine enz werken op een gelijkaardige wijze. Als pijnstiller kan u eventueel wel paracetamol gebruiken (dafalgan, panadol, perdolan mono enz.).

Roken heeft een duidelijk effect op de wondgenezing en kan ook aanleiding geven tot luchtwegproblemen (hoest, slijmen, longonsteking enz.) bij ingrepen onder algemene verdoving. U kan dus best niet roken vanaf 4 weken voor tot 4 weken na een belangrijke ingreep.

Medicatie, welke uw huisarts heeft voorgeschreven, mag u meestal blijven innemen. Bij twijfel kan u best even overleggen. Wanneer echter een ingreep onder volledige verdoving gepland is, mag u die ochtend geen medicatie innemen, gezien u voor dergelijke ingrepen volledig nuchter moet zijn. Indien u nerveus zou zijn, kan u wel de avond voor de ingreep een kalmeer-of slaapmiddel innemen.

Practische Richtlijnen

Heelkundige ingrepen gaan door in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden. Bepaalde esthetische ingrepen onder lokale anesthesie kunnen ook doorgaan in de private praktijk te Putte. De opname is meestal voorzien om 7u 's morgens.

Een opname via de "hoofdingang" is voorzien voor een verblijf met overnachting. Voor een "dagopname" (waarbij u 's avonds al naar huis gaat) kiest u de ingang "dagziekenhuis 1". Alle kinderen (tot 14 jaar) verblijven op de kinderafdeling, te bereiken langs de "hoofdingang".U regelt eerst even de opname-administratie aan het onthaal; uw kamer is reeds gereserveerd. Op de afdeling maakt u kennis met de verpleegkundigen, en indien nodig met de anesthesist. Kinderen krijgen nog een kort nazicht door de kinderarts. De plastisch chirurg zal meestal net voor de ingreep nog enkele aantekeningen aanbrengen op uw lichaam. U krijgt dus nog de gelegenheid om eventuele details te bespreken. Voor een ingreep onder volledige verdoving, moet u nuchter blijven. Vanaf middernacht mag u niets meer eten of drinken. Ook geneesmiddelen worden niet meer ingenomen, tenzij we het u uitdrukkelijk toelaten. Bij ingrepen onder plaatselijke verdoving hoeft u niet nuchter te zijn.

Welke papieren of benodigdheden u moet meebrengen, vernam u tijdens de consultatie. Thuismedicatie neemt u best mee en geeft u af aan de verpleegpost. Breng eventueel ook uw bloedgroepkaart mee. Neem niets mee dat u niet echt nodig heeft (juwelen, geld, ...). Voor de ingreep zal u make-up, juwelen en contactlenzen moeten verwijderen. Een goede lichaamshygine is essentieel. We zullen u informeren indien bepaalde regio's geschoren moeten worden. 

Bij ontslag krijgt u een brief mee voor uw huisarts en een brief met persoonlijke informatie over de nazorg en pijnmedicatie, controle-afspraken, en telefoonnummers waar u terecht kan bij ongerustheid of problemen. U krijgt ook pijnstillers mee naar huis (paracetamol). Het wondverband dient dicht te blijven tot aan de eerste consultatie. In het daghospitaal (zonder overnachting) is het ontslag voorzien rond 18 uur. Na een volledige verdoving mag u nooit zelf naar huis rijden. Ook na ingrepen als ooglidcorrecties, facelift, oorcorrecties, liposculptuur,… kan u best niet zelf rijden, zelfs als de ingreep onder plaatselijke verdoving gebeurde.

Kleine Ingreepjes Zonder Opname

De chirurgische behandeling van kleine huidletsels, littekens, ea. kan meestal onder plaatselijke verdoving en zonder opname. We zullen dit meestal plannen in het dagziekenhuis 2 (ingang "Dagziekenhuis 1"). Voor deze kleine ingrepen hoeft u niet nuchter te zijn, en u kan onmiddellijk nadien zelf naar huis rijden. Meestal kan u de dag nadien uw normale activiteiten hervatten.