Mogelijke vragen

Mogelijke vragen

Kan ik rekenen op tussenkomst van mijn mutualiteit ?

Tijdens de consultatie zal u vernemen of dit voor uw ingreep kan. 

Voor sommige (esthetische) ingrepen bestaat deze tussenkomst niet, en dan zal u eveneens geen tussenkomst krijgen van een bijkomende (hospitalisatie-)verzekering. 

Voor andere ingrepen bestaat er wel een tussenkomst (bepaald door de Belgische Wet aan de hand van de RIZIV-lijst). 

Soms verkrijgen wij de tussenkomst alleen na goedkeuring door de adviserend geneesheer van uw mutualiteit. Dit geldt voor een borstverkleining, een borstcorrectie bij ernstige afwijkingen, sommige neuscorrecties, ... U krijgt deze aanvraag dan van ons mee. 

Kan ik rekenen op tussenkomst van mijn hospitalisatieverzekering ?

Niet voor esthetische ingrepen. 

Voor de andere ingrepen is tussenkomst voorzien volgens de polisvoorwaarden van uw verzekering. We raden u aan om uw polisvoorwaarden grondig na te lezen. Voor een aantal ingrepen wordt er een brief opgesteld voor de adviserend geneesheer van uw verzekering.

Kan ik ziekteverlof krijgen ?

Jazeker. 

Voor zuiver esthetische ingrepen kan u dit eventueel met uw werkgever overleggen.

In welke periode plan ik best mijn ingreep ?

De meeste ingrepen kunnen het hele jaar door gepland worden. 

Toch zijn er enkele zaken waar u best rekening mee kan houden. 

- Een litteken moet enkele maanden afgeschermd worden van zon en UV-straling; een ingreep in het gelaat kan u misschien beter na de zomer plannen. 

- Het dragen van een lipopanty (na een liposculptuur) kan in de zomermaanden minder comfortabel zijn. 

- Oorcorrecties bij kinderen plannen we meestal in een verlofperiode, op school zullen er dan minder opmerkingen gemaakt worden.

- Werkonderbreking kan afhankelijk van de ingreep noodzakelijk zijn gedurende enkele dagen tot weken.

- Afhankelijk van de ingreep mag u tijdelijk geen zware gewichten heffen of niet sporten.

- Gewichtsschommelingen kunnen het resultaat beïnvloeden : indien u wenst te vermageren, kan dit best voor de ingreep gebeuren.

- Het kan enkele weken of maanden duren vooraleer het resultaat van uw ingreep zichtbaar is.

Vanaf welke leeftijd kan een bepaalde ingreep ?

Deze vraag dient individueel beantwoord te worden. 

Toch zijn er enkele "richtlijnen" : 

- correctie van afstaande oren : vanaf 5 à 6 jaar

- borstcorrecties : vanaf het einde van de puberteit, tenzij in enkele uitzonderingen.

- neuscorrecties : ook vanaf het einde van de puberteit, tenzij uitzonderingen.

- ooglidcorrecties, facelift, rimpelbehandeling : hiervoor bestaat geen vaste regel.

Zullen er littekens blijven ?

Elke ingreep laat littekens na. De littekens genezen echter verschillend afhankelijk van de regio. Tijdens de consultatie zal de plastisch chirurg u hierover duidelijk informeren. 

Oogleden genezen bv. snel (6 maanden) en zeer mooi terwijl gewrichtsregio"s zoals knieën vaak meer dan 12 maanden nodig hebben om te genezen en beduidend minder mooi genezen. 

De kwaliteit van het litteken is ook bij iedereen verschillend. Tot slot kan littekenhypertrofie of keloidvorming ontstaan waarvoor een aangepaste wondzorg noodzakelijk is. 

Zijn er wachttijden ?

Uiteraard doen we ons best om deze zo kort mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat uw ingreep ten vroegste enkele weken of maanden na uw consultatie kan plaatsvinden. 

Wat houdt de nazorg thuis in ?

U krijgt altijd nauwkeurige instructies mee na een ingreep.

Als pijnstiller zullen we u gewoonlijk paracetamol (Dafalgan°) voorschrijven. 

Meestal dient u zelf geen verbandjes te verversen, ze blijven gewoon dicht tot u weer op consultatie komt. Antibiotica worden zelden voorgeschreven. 

Eventuele draadjes worden gewoonlijk verwijderd na 1 tot 2 weken.

Littekens moeten enkele maanden afgeschermd worden van zonlicht en UV-straling. Indien speciale littekenzorg nodig is, verneemt u dit van ons. 

Alcoholgebruik en sauna worden in het begin best vermeden.

Het is mogelijk dat u enkele dagen moet rusten, en enkele weken geen zware inspanningen mag doen.

Wat is de rol van de huisarts?

Als vertrouwenspersoon kan uw huisarts u begeleiden zowel voor als na een ingreep. Hij of zij kan belangrijke medische gegevens doorgeven, en zonodig vooronderzoeken uitvoeren. 

Indien er na een ingreep een probleem zou zijn, kan u uw huisarts contacteren. Hij/zij kan de ernst van het probleem inschatten, en een behandeling instellen, of met ons contact opnemen.