Neuscorrectie

Neuscorrectie

Een neuscorrectie of rhinoplastie kan om functionele, reconstructieve of louter esthetische redenen aangewezen zijn en noodzaakt een zeer specifieke aanpak. Een neuscorrectie is een van de grootste uitdagingen binnen de aangezichtschirurgie gezien 1 mm variatie in de correctie het esthetisch verschil maakt tussen perfectie en ontgoocheling. De plastisch chirurg moet de ballans weten te vinden tussen de motivatie en verwachting van de patiënt enerzijds en de chirurgische mogelijkheden anderzijds. Hierbij is een uitvoerige voorafgaande bespreking van onschatbare waarde. Hoe beter u bent geïnformeerd en hoe beter de chirurg uw verwachting kan inschatten, hoe groter de kans dat u zeer tevreden bent met het bekomen resultaat.